Månadsarkiv: november 2016

Ordensmuseum öppnar i Tallinn

tallinn-museum

Inbjudan till invigningen den 27 december.

Idag blev det officiellt. Det estniska ordensmuseet – Tallinn Museum of Order of Knighthood – som varit under uppbyggnad en tid kommer att öppna i Tallinn den 27 december. Dess samling innefattar över hundra ordnar från olika världsdelar, däribland berömda som brittiska Strumpebandsorden, japanska Krysantemumorden och svenska Serafimerorden, men också mindre kända som finska Heliga Lammets orden tillhörande den ortodoxa kyrkan i Finland.

Museet är centralt beläget i Tallinns medeltida stadskärna, bara ett stenkast från Nikolaikyrkan. Det kommer att vara öppet 10:00-18:00 tisdagar till söndagar med undantag för helgdagar. Inträdet ligger på 9 euro för vuxna och 5 euro för pensionärer, barn och studenter. En finsk designbyrå arbetar med att ta fram ett utbud till museets butik baserat på samlingarna. Försäljningen ska börja i januari nästa år. Läs mer om arbetet här.

Ambitionen med museet är tydligen hög. Den nyfikne frågar sig dock vem som ligger bakom hela företaget. Inga namn är utsatt på hemsidan (som för övrigt är helt på engelska). Delar av samlingarna måste härröra från en eller flera statschefer eller andra mycket högt uppsatta människor som varit serafimer- eller strumpebandsriddare en gång i tiden.

Dessa frågor kan förhoppningsvis besvaras vid ett besök på världens nyaste ordensmuseeum. Något jag ser mycket fram emot.

Besök museets webbplats på: www.tallinnmuseum.com

3 kommentarer

Under Övrigt

Fängelse för fejkad förtjänst

veteranparad

Veteranparad i Storbritannien den 11 november.

Den 11 november 2009 gick en 61-årig man i veteranparaden i Warwickshire, England. De flesta deltagare bar en eller två utmärkelser på bröstet. Denne man bar 17. Misstankar väcktes och det visade sig att han inte tilldelats en enda av dem. Han var en s. k. ”Walt”, någon som falskeligen utger sig för att vara en dekorerad veteran, efter dagdrömmaren Walter Mitty från en novell av James Thurber. Mannen nekade först, men erkände sedan att han utgett sig för att vara krigshjälte för att imponera på sin fru, varpå hon ersatt alla medaljer som han ”förlorat”.

Mannen dömdes till 60 timmars samhällstjänst, men bara ett par dagar senare upphävdes domen. Man insåg att lagen han brutit mot upphävts bara elva dagar före paraden. Warwickshire kokade av upprördhet. Nu har en parlamentsledamot tagit initiativ till att återinföra förbudet. Awards for Valour Protection Act har fått stöd av både försvarsutskottet och försvarsministern och skulle innebära att upp till 6 månaders fängelse eller 5 000 pund i böter skulle kunna utdömas för att bära militära utmärkelser som man inte har rätt till.

I USA antogs 2006 en liknande lag, Stolen Valor Act enligt vilken otillåtet bärande, tillverkande eller försäljning kunde straffas med fängelse. Högsta domstolen upphävde den dock 2012 eftersom den stred mot yttrandefriheten. Då bytte försvarsdepartementet taktik och lanserade en webbplats valor.defense.gov med namnen på alla dem som mottagit en militär utmärkelse för att stävja missbruk och avslöja bedragare. 2013 kom en ny lag som förbjöd bärande om det syftade till att få ekonomiska fördelar.

I Frankrike, som är notoriskt strikt när det kommer till bärbara utmärkelser, gäller fortfarande Napoleons förbud från 1810 mot att bära en orden eller medalj man inte har rätt till. I Norge avskaffades förbudet förra året. I Sverige har det aldrig funnits något.

Är sådana förbud nödvändiga? Min erfarenhet är att Walts är ovanliga, och de som finns behänger sig snarare med påhittade utmärkelser än verkliga. Mytomaner i köpta utmärkelsetecken kanske lider av dålig självkänsla eller rentav psykiska åkommor, och då är straff knappast rätt lösning. Men visst finns det rötägg, och en lag är en kraftig markering mot ett missbruk som i värsta fall undergräver utmärkelser som bärs av förtjänta människor. Den som belönar kan inte bara fokusera på att utmärka förtjänta personer. Man måste samtidigt verka för att upprätthålla utmärkelsens värde. Det bästa sättet, enligt min mening, är att se till att allmänheten har kunskap om utmärkelser och vad de står för.

I fallet med den 61-årige mannen kan man nog säga att en fällande dom varit överflödig. Efter en storm i pressen förlorade han sitt jobb, han uteslöts från sin lokala veteranklubb och hans fru sålde medaljerna på eBay.

Lämna en kommentar

Under Bärande

Obamas sista frihetsmedaljer

Frihetsmedaljen set

Amerikanska presidentens frihetsmedalj. Halstecken, miniatyr, släpspänne och clip.

I sluttampen av sitt presidentskap har Barack Obama utnämnt 21 mottagare av Frihetsmedaljen. USA:s högsta civila utmärkelse. Bland dem finns flera kända kulturpersonligheter som Bill och Melinda Gates, Tom Hanks, Robert de Niro, Ellen DeGeneres, samt inte minst Bruce Springsteen. Två av utdelningarna sker postumt. I pressmeddelandet citeras presidenten:

The Presidential Medal of Freedom is not just our nation’s highest civilian honor – it’s a tribute to the idea that all of us, no matter where we come from, have the opportunity to change this country for the better.  From scientists, philanthropists, and public servants to activists, athletes, and artists, these 21 individuals have helped push America forward, inspiring millions of people around the world along the way.

Medaljen instiftades 1963 av John F. Kennedy att delas ut för särskilt förtjänstfulla insatser för USA:s säkerhet och nationella intressen, för världsfreden, eller för kulturella eller andra allmänna eller enskilda gärningar. Den tilldelas drygt tio personer om året. Obama delar ut sina sista medaljer vid en ceremoni i Vita huset den 22 november.

Läs hela pressmeddelandet här.

Lämna en kommentar

Under Medaljer

Bakom stjärnorna

bakom-stjarnorna-1967

Vinjett 60-tal.

Svenska Dagbladet har lanserat ett historiskt arkiv där man, om man är prenumerant, kan läsa och söka i samtliga nummer sedan starten 1884. Är man intresserad av ordnar och medaljer kan man glädjas åt många bra artiklar i ämnet, även om ordet ”faleristik” ger sammanlagt noll träffar. Förutom de långa listorna på nya riddare och kommendörer efter varje ordensregn hittar man i den s. k. förströelseavdelningen I marginalen flera korta men intressanta artiklar.

bakom-stjarnorna

Vinjett 70-tal.

De återkom så pass ofta att man på 60-talet lanserade rubriken Bakom stjärnorna med en egen vinjett. Under den fanns ordens- och medaljhistoria, svar på frågor från läsarna samt lite historia och kuriosa. De flesta artiklar bar signaturen ”K. L–m.” och bakom den dolde sig ingen mindre än Karl Löfström (1881-1964) kanslist vid Kungl. Maj:ts orden och författare till Svenska ordnar och medaljer samt ett antal medaljhistoriska artiklar. Från 20-talet ända fram till sin död bidrog han regelbundet med sin kunskap i Svenska Dagbladet.

Idag är intresset från dagspressen inte lika stort, så det blir upp till oss bloggare att fylla tomrummet. Med Karl Löfströms artiklar tillgängliga blir det lättare att skriva i hans anda och fortsätta sprida den faleristiska fröjden.

2 kommentarer

Under Litteratur

ICOC uppdaterar sitt ordensregister

internationella-kommissionens-for-riddarordnar-vapen

ICOC:s vapen.

Den internationella kommissionen för riddarordnar (International Commission on Orders of Chivalry, ICOC) har för första gången på sju år uppdaterat sitt register över ordnar som inte är statsordnar, men som av historiska skäl kan anses ha en annan ställning än rent privata sammanslutningar. Merparten är sådana som f. d. regerande furstehus tagit med sig i exil, s. k. dynastiska ordnar.

Kommissionen är ett privat organ som grundades i Stockholm under en heraldisk konferens 1960. Den var tänkt att bestå av renommerade experter men togs snart över av medlemmar från privatordnar med tvivelaktig historisk förankring som såg till att dessa kom med i registret. Först 1999 skedde en uppstramning under den nuvarande ordföranden Pier Felice degli Uberti och ICOC har sedan dess tagit sig an sin ursprungliga uppgift.

Även om kommissionens principer och slutsatser fortfarande är omstridda så har den genom sin akademiska arbetssätt och sin breda expertis vunnit trovärdighet inom sitt område. Man är öppen med sin historia och fortsätter att ompröva sina slutsatser. Den nya förteckningen är t. ex. aningen mer strikt än tidigare. Endast egentliga ordnar tas med i själva registret. Övriga dekorationer och sammanslutningar tas med i ett appendix. Annars har jag ännu inte hittat större ändringar, annat än vissa mindre uppdateringar gällande stormästare.

ICOC fortsätter även att knyta till sig kompetens. I sitt arbete har kommissionen fått förstärkning från svenskt håll av statsheraldikern och kammarherren Henrik Klackenberg som blev ledamot förra året. Historiografen vid Kungl. Maj:ts Orden Per Nordenvall är ledamot sedan tidigare. Totalt har ICOC ett fyrtiotal ledamöter varav fem från Skandinavien.

Man ska inte överdriva betydelsen av ICOC:s register. En ordensutmärkelses ställning är i praktiken en protokollär fråga i varje enskilt land, inte en akademisk. I de korridorer där besluten fattas är intresset för f. d. furstehus mycket lägre än när ICOC grundades. Skandaler och tvister angående tronföljd har inte direkt hjälpt deras sak.

Registret är ändå ett omfattande och hederligt försök att reda ut vad som gäller för många utmärkelser med lång historia som fortfarande förlänas. För det bör man vara tacksam.

Länk till 2016 års register

1 kommentar

Under Ordnar

Raoul Wallenberg

raoul_wallenberg

Raoul Wallenberg.

”Postum utmärkelse för Raoul Wallenberg” så löd Svenska Dagbladets rubrik den 12 november 1952. Dagen innan hade den svenske diplomaten tilldelats medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för hans humanitära arbete i Budapest 1944 och 1945, då han med stort personligt mod räddade tiotusentals judar undan förintelsen i det ockuperade Ungern.

Det fanns bara ett aber med rubriken. Wallenberg var ännu inte dödförklarad. Han hade varit försvunnen sedan han den 17 januari 1945 förts bort av sovjetiska trupper, men hans familj levde fortfarande i hopp om att han skulle återvända hem. När utrikesdepartementet hade föreslagit honom för medaljen betonade man att det inte var en postum utmärkelse. I väntan på Wallenbergs återkomst överlämnades medaljen till hans mor Maj von Dardel.

Först 2016 beslutade Skatteverket att Wallenberg ska ”anses ha dött den 31 juli 1952”.

Raoul Wallenberg hör till Sveriges, för att inte säga mänsklighetens, stora hjältar. Han har hedrats med minnesmärken och postuma utmärkelser från otaliga länder. Medaljen från 1952 är förhållandevis blygsam, men den delades ut med förhoppningen att Raoul Wallenberg själv skulle kunna ta emot den.

Lämna en kommentar

Under Belöningsmedaljer, Personer