Månadsarkiv: april 2017

Drama inför stormästarval

Malteserflagga

Stormmolnen hopar sig inför Suveräna Malteserordens stormästarval som ska äga rum i Rom på lördag. Från ordens högkvarter har utgått en uppmaning till valförsamlingens medlemmar att de ska utse en tillfällig ledare för ett år. Under denna tid ska författningen ses över. Detta går i linje med påve Franciskus uttalade ambition att reformera orden som stöds av flera i dess ledande skikt. Ärkebiskop Angelo Becciu är påvens särskilde delegat i denna fråga.

Alla håller dock inte med om att det finns ett förändringsbehov och avsatte stormästaren Matthew Festing är alltjämt populär bland många medlemmar. Han ställt sig till förfogande för att bli återvald och påven ska ha sagt till honom att han inte motsäger sig detta. Det skulle dock innebära allt annat än förändring och i ett brev har Becciu skrivit att påven önskar att Festing håller sig borta från valet på lördag eftersom det ”skulle riva upp sår som just har läkt”.

Nu ser det ut som att Festing ämnar att trotsa denna uppmaning. Reuters rapporterar att han planerar att infinna sig i Rom och delta i valet. En oväntad utveckling. Därmed ser konflikten inom Malteserorden inte ut att vara över än.

Uppdatering

Enligt uppgift ska påven inte längre motsätta sig Festings närvaro. Bland annat eftersom hans röst behövs för att valet ska bli giltigt.

Lämna en kommentar

Under Ordnar

Krigsakademiens distinktionstecken

23174_1_mid

Krigsakademiens distinktionstecken (mitten). Foto: Probus Auktioner.

Kungl. Krigsakademiens distinktionstecken är en riktig raritet bland svenska utmärkelser. Det instiftades 1794 och utdelade till och med 1820 till kadetter av de högre klasserna. Det är ett bra exempel på 1700-talets skaparglädje när det kommer till utmärkelser. Idag är så gott som alla nya medaljer runda, men detta har formen av ett harnesk av silver med texten För påliteligt upförande och bars på bröstet i ett rött vattrat sidenband. Idag finns endast tre exemplar bevarade.

23174_2_mid

Krigsakademiens distinktionstecken (mitten). Foto: Probus Auktioner.

Krigsakademien grundandes 1792, kort efter Gustaf III:s död, av Gustaf VI Adolfs förmyndarregering för utbildning av officerare. Den förlades till Karlbergs slott utanför Stockholm där officersutbildning kontinuerligt bedrivits sedan dess. Året därpå instiftades jetonger (en mindre icke-bärbar medalj) i guld, silver och brons att utdelas av styresmannen till kadetter För framsteg i wetenskaperne. Ännu ett år senare kom distinktionstecknet som var en särskild kunglig belöning, och kallades rentav för ”en slags orden”. Det delades inte ut för studieflit utan för ”påliteligt och dygdigt uppförande”. Med det följde ett visst ansvar för kamraterna samt ett antal privilegier, bl. a. rätten att bära käpp och klocka, att gå till staden samt kontroll över de egna fickpengarna.

Karlberg1

Karlbergs slott.

Sedan kung Gustaf Adolf blivit myndig 1796 tillträdde han själv som styresman och överlämnade tecknet personligen vid flera tillfällen. Så gjorde även Karl XIV Johan. Med tiden gick det dock inflation i utdelningen. Den kom att bli ett tröstpris till den kadett som inte utsågs till korpral, och till slut blev det anmärkningsvärt om man inte tilldelades det. I juni 1820 delade kronprins Oscar (I) ut de sista distinktionstecknen till tjugo kadetter.

AM.086414

Tillverkningsstans. Foto: Armémuseum.

Tillverkningsstansen finns idag bevarad på Armémuseum, och man kan väl leka med tanken på att denna stiliga utmärkelse skulle kunna återupplivas. Priser och stipendier delas ju alltjämt ut på Karlberg vid examensceremonier. Nog skulle de nya officerarna uppskatta en bärbar belöning?

Läs Lars O. Lagerqvists utmärkta artikel om tecknet i Svensk Numismatisk Tidskrift (nr 3/2010).

3 kommentarer

Under Tecken

Niclas Silfverschiöld, 1934-2017

kung2-jpg

Niclas Silfverschiöld, 1934-2017.

Friherre Niclas Silfverschiöld avled idag efter en tids sjukdom. Han var make till prinsessan Désirée. De gifte sig den 5 juni 1964 i Storkyrkan i Stockholm och fick tre barn tillsammans. Niclas Silfverschiöld blev 82 år gammal.

Niclas Silfverschiöld var dessutom huvudman för den friherrliga ätten Silfverschiöld (nr 283) och en av få kvarvarande kommendörer av Vasaorden. Han utnämndes den 15 maj 1966 av Gustaf VI Adolf.

Nyligen skrev jag om hans namne och förfader Niclas Sahlgren som var en av de allra första Vasa-kommendörerna. Han instiftade fideikommissen Gåsevadholm i Halland och Koberg i Västergötland och stadgade att om hans ättlingar skulle dö ut så skulle de överlåtas till Vasaorden. Eftersom han fick många ättlingar blev detta aldrig aktuellt och egendomarna gick 1776 genom dotterdottern Anna Margareta Alströmer till ätten Silfverschiöld. Niclas Silfverschiöld själv bodde och bedrev jordbruk på Kobergs slott.

Niclas Silfverschiölds utmärkelser

  • Gustaf VI Adolfs minnesmedalj (1967)
  • Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III (2016)
  • Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II (2013)
  • Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken I (1996)
  • Kronprinsessans och prins Daniels bröllopsminnesmedalj (2010)
  • H. M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band (1992)
  • Kommendör av Vasaorden (1966)
  • Storofficer av luxemburgska Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden

1 kommentar

Under Personer

Hjältedåd

Blommor

Blomsterhavet utanför Åhléns.

”Delas det ut tapperhetsmedaljer i Sverige?” frågar sig Alex Schulman i en krönika med rubriken: Vanliga människor – extraordinärt mod. Han skriver om den fruktansvärda attacken på Drottninggatan i Stockholm, om polis, sjukvårdare och räddningspersonal som agerade snabbt, samt om de förbipasserande som i farans stund riskerade sina egna liv för att rädda andras.

En av de många hjältarna är föraren i en värdetransportbild som befann sig på Drottninggatan när den kapade lastbilen inledde sin vansinnesfärd. Istället för att sätta sig själv i säkerhet fortsatte föraren mot Sergels torg och tutade för att varna folk. Många människor kunde därför uppfatta faran och fly undan innan hans bil prejades av terroristen. En annan förare försökte spärra vägen med sin bil, men lastbilen väjde åt ett annat håll.

Svaret på Schulmans fråga är ja. Regeringen har en belöningsmedalj – För berömliga gärningar – som tilldelas dem som ”rådigt och modigt räddat en människa i livsfara”. Den har utdelats efter liknande insatser, t. ex. vid spårvagnsolyckan i Göteborg den 12 mars 1992 då en spårvagn skenade och en polisbil körd den farofyllda vägen före spåret med påslagna sirener för att varna. De båda polisassistenterna i bilen Birgitta Apelqvist och Stefan Karlsson fick medaljen samma år. Det kan nämnas att poliser förväntas handla med visst mod och rådighet och att ribban för medalj därför är högre för dem.

Om man vill att hjältarna den 7 april ska få ett offentligt erkännande av sitt hjältemod i form av en medalj så bör man skriva en nominering. Tyvärr visar erfarenheter att Regeringskansliet så gott som kategoriskt avslår medaljnomineringar från privatpersoner. Däremot har länsstyrelserna lättare att få gehör, och därför bör man adressera sitt förslag till landshövdingen i Stockholm Chris Heister. En nominering behöver inte vara lång eller formell. En kortfattad beskrivning av insatsen räcker gott.

Slutligen några delar ur statsminister Stefan Löfvens tal idag vid minnesstunden:

Och så många, har gjort så mycket för sina medmänniskor under de här dagarna. Sveriges modiga poliskår. Vår skickliga räddningstjänst. Vår fantastiska sjukvårdspersonal. Och alla ni, som upptäckte att ni hade en hjälte inom er, som hjälpte och tröstade.

Ni kan inte tackas nog. Ert agerande är en stolthet för Sverige, ett bevis på människans otroliga förmåga i svåra tider.

Lämna en kommentar

Under Belöningsmedaljer

Ny hemvärnsmedalj

ladda ned
Ekenbergmedaljen i silver.

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg, som fyllde 60 år häromveckan, fick idag ta emot något som är få förunnat – en medalj med hans namn och bild. Ekenbergmedaljen är instiftad av Rikshemvärnsrådet till sin chefs ära. Brigadgeneral Ekenberg har kallats det moderna hemvärnets skapare och har haft sin post sedan 2005. Bara en tidigare rikshemvärnschef har suttit längre.

Medaljen är av åttonde storleken och bärs i lila band med kantränder av guld om halsen. Frånsidan bär Ekenbergs porträtt i profil. Den har tillverkats i 51 numrerade exemplar. Det i guld har Ekenberg själv fått ta emot, och de övriga 50 i silver kommer delas ut efter hittills okända kriterier.

Denna särskilda hedersbetygelse får man förmoda är inspirerad av Gustav Petri-medaljen som instiftades för hemvärnets förste chef Gustav Petri till dennes 60-årsdag 1945. Den var av 18:e storleken och bars inte, utan överlämnades i ett etui. Gustav Petri fick den i guld och andra fick den i silver eller brons. 1996 gjordes medaljen bärbar och är nu av 8:e storleken med grönt band på bröstet. Den är hemvärnets äldsta utmärkelse och delas ut för förtjänstfulla insatser.

Bland hemvärnet övriga utmärkelser finns dess Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj (instiftad 1947 i guld, sedan 2006 även i silver) samt Hemvärnet silver- och bronsmedaljer (instiftade 1951, sedan 2009 även med krans). Ekenbergmedaljen är den enda som bärs om halsen, vilket är ovanligt för en medalj av 8:e storleken.

Uppdatering 10 april 

Hittills har inga bestämmelser utfärdats för medaljen. Inte heller av Försvarsmaktens Högkvarter fått någon begäran om bärandetillstånd till uniform. Hur medaljen ska delas ut och bäras är alltså fortfarande oklart. Till skillnad från vad många tror så rör det sig dock inte om ett april-skämt utan om en verklig medalj.

Uppdatering 2019

Ekenberg har av Försvarsmakten erhållit personlig tillstånd för sin medalj i guld. Medaljen i silver har inte fått generellt bärandetillstånd.

1 kommentar

Under Medaljer