Medaljer

Sidan är under uppbyggnad (2020-12).

Konungens medaljer

Kungens medaljer utgörs av:

Serafimermedaljen (1748) tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

H. M. Konungens medalj (ca 1813) tilldelas för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Litteris et Artibus (1853) tilldelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Prins Eugen-medaljen (1945) tilldelas för framstående konstnärlig verksamhet.

Prins Carl-medaljen (1945) tilldelas för nationell eller internationell humanitär verksamhet.

Regeringens medaljer

Regeringens medaljer utgörs av:

Illis quorum meruere labores (1785) för insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

För berömliga gärningar (1832) till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara.

För medborgerlig förtjänst (1832).

För omsorgsfull renvård (1897).

Till regeringsmedaljerna hör också För tapperhet i fält och För tapperhet till sjöss (1785), Sui memores alios fecere merendo (1805) och För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid (1941). Tidigare räknades även För nit och redlighet i rikets tjänst till denna kategori

Myndigheternas medaljer