Faleristik

Faleristik (latin: phaleristica) är läran om bärbara utmärkelser som ordnar, medaljer och förtjänsttecken. Webbplatsen Phaleristica startade den 27 juni 2015 för att sprida information om faleristik i Sverige och världen.

Böcker

 • Braunstein, Christian (2007): Utmärkelsetecken på militära uniformer
 • Bergroth, Tom C. (2002): Kungliga Carl den XIII:s orden
 • Nordenvall, Per (red) (1998): Kungliga Serafimerorden : 1748-1998
 • Löwenhielm, Fredrik (1998): Svenska ordnar och medaljer (andra upplagan)
 • Berghman, Arvid (1949): Nordiska riddareordnar och dekorationer
 • Areen, Ernst E. och Sten Lewenhaupt (1953): När och hur böra ordnar bäras? (tredje upplagan)
 • Areen, Ernst E. och Sten Lewenhaupt (1931 och 1942): De nordiska ländernas riddarordnar, band I-III
 • Areen, Ernst E. (1938): De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer

Tidskrifter

 • Svensk Numismatisk Tidskrift, Svenska Numismatiska Föreningen, 1976–
 • Nordisk numismatisk unions medlemsblad, 1936–
 • Skandinavisk Numismatik, 1972–1985
 • Vapenbilden, Svenska Heraldiska Föreningen, 1976–