Faleristik

Faleristik (latin: phaleristica) är läran om bärbara utmärkelser. Sedan hundratals år tillbaka delas dessa ut som belöning för olika insatser. Man skiljer vanligtvis på ordnar, medaljer och andra utmärkelsetecken.

En orden kan vara antingen en riddarorden som verkar mot en särskild uppgift eller, vilket är vanligare, en symbolisk förtjänstorden. Den som mottar en orden utnämns till en värdighet, till exempel riddare eller kommendör, och bär ett ordenstecken som synligt bevis på denna värdighet. Ordenstecknet ska vanligtvis återlämnas efter innehavarens död.

En medalj liknar ett mynt men är inte avsett som betalningsmedel utan som förtjänsttecken. Den kan bäras i kedja eller band. Till skillnad från ett ordenstecken är medaljen oftast mottagarens egendom.

Ordlista

advers, se åtsida

bouton, knapp av banden till ett eller flera ordenstecken eller medaljer som kan bäras till vardags

briljanter, diamanter eller andra ädelstenar som fästs på ett ordenstecken eller en medalj som särskild utmärkelse

frånsida, den sida av en medalj som bärs inåt

grad, indelningen inom en orden: storkors, kommendör och riddare, en grad kan vara indelad i flera klasser (t. ex. kommendör av 1. klass eller riddare av 2. klass)

inskrift, den text som beskriver medaljens syfte och som vanligtvis återfinns på medaljens frånsida

inskription, se inskrift

klass, se grad

kommendör, högre ordensgrad inom en flergradig orden, riddartecknet bärs vanligtvis i band om halsen

kraschan, ordenstecken för högre ordensgrader som bärs utan band på bröstet

miniatyr, ordenstecken eller medalj i litet format som i vissa fall kan ersätta originalen

montage, se montering

montering, det sätt på vilket bandet till en eller flera utmärkelser anbringas för att bäras, skiljer mellan olika länder, bland annat finns hov-, dam- och ryttarmontering

numismatik, läran om mynt och medaljer

orden, 1) organisation bestående av medlemmar som avgivit särskilda löften (riddarorden), 2) utmärkelse i form av en grad med tillhörande ordenstecken (förtjänstorden)

revers, se frånsida

riddare, lägre ordensgrad inom en flergradig orden, riddartecknet bärs vanligtvis i band på bröstet

rosett, 1) det sätt som utmärkelsers band monteras för att bäras på klänning, 2) en mindre rosett som mottagare till en medalj kan bära till vardags

släpspänne, band från ordenstecken och medaljer som bärs på uniform till vardags

storkors, högre ordensgrad, vanligtvis den högsta inom en flergradig orden, ordenstecknet bärs vanligtvis i band över axeln

storlek, ett sätt att mäta medaljers storlek enligt en godtycklig skala införd 1773 av Carl Reinhold Berch

valör, den metall som en medalj är tillverkad av: guld, silver, brons och järn (även om metall som får representera annan, t.ex. räknas förgyllt silver som guld)

åtsida, den sida av en medalj som bärs utåt

Litteratur

Böcker

 • Braunstein, Christian (2007): Utmärkelsetecken på militära uniformer
 • Bergroth, Tom C. (2002): Kungliga Carl den XIII:s orden
 • Nordenvall, Per (red) (1998): Kungliga Serafimerorden : 1748-1998
 • Löwenhielm, Fredrik (1998): Svenska ordnar och medaljer (andra upplagan)
 • Berghman, Arvid (1949): Nordiska riddareordnar och dekorationer
 • Areen, Ernst E. och Sten Lewenhaupt (1953): När och hur böra ordnar bäras? (tredje upplagan)
 • Areen, Ernst E. och Sten Lewenhaupt (1931 och 1942): De nordiska ländernas riddarordnar, band I-III
 • Areen, Ernst E. (1938): De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer

Tidskrifter

 • Svensk Numismatisk Tidskrift, Svenska Numismatiska Föreningen, 1976–
 • Nordisk numismatisk unions medlemsblad, 1936–
 • Skandinavisk Numismatik, 1972–1985
 • Vapenbilden, Svenska Heraldiska Föreningen, 1976–