Etikettarkiv: Dynastiska ordnar

ICOC uppdaterar sitt ordensregister

internationella-kommissionens-for-riddarordnar-vapen

ICOC:s vapen.

Den internationella kommissionen för riddarordnar (International Commission on Orders of Chivalry, ICOC) har för första gången på sju år uppdaterat sitt register över ordnar som inte är statsordnar, men som av historiska skäl kan anses ha en annan ställning än rent privata sammanslutningar. Merparten är sådana som f. d. regerande furstehus tagit med sig i exil, s. k. dynastiska ordnar.

Kommissionen är ett privat organ som grundades i Stockholm under en heraldisk konferens 1960. Den var tänkt att bestå av renommerade experter men togs snart över av medlemmar från privatordnar med tvivelaktig historisk förankring som såg till att dessa kom med i registret. Först 1999 skedde en uppstramning under den nuvarande ordföranden Pier Felice degli Uberti och ICOC har sedan dess tagit sig an sin ursprungliga uppgift.

Även om kommissionens principer och slutsatser fortfarande är omstridda så har den genom sin akademiska arbetssätt och sin breda expertis vunnit trovärdighet inom sitt område. Man är öppen med sin historia och fortsätter att ompröva sina slutsatser. Den nya förteckningen är t. ex. aningen mer strikt än tidigare. Endast egentliga ordnar tas med i själva registret. Övriga dekorationer och sammanslutningar tas med i ett appendix. Annars har jag ännu inte hittat större ändringar, annat än vissa mindre uppdateringar gällande stormästare.

ICOC fortsätter även att knyta till sig kompetens. I sitt arbete har kommissionen fått förstärkning från svenskt håll av statsheraldikern och kammarherren Henrik Klackenberg som blev ledamot förra året. Historiografen vid Kungl. Maj:ts Orden Per Nordenvall är ledamot sedan tidigare. Totalt har ICOC ett fyrtiotal ledamöter varav fem från Skandinavien.

Man ska inte överdriva betydelsen av ICOC:s register. En ordensutmärkelses ställning är i praktiken en protokollär fråga i varje enskilt land, inte en akademisk. I de korridorer där besluten fattas är intresset för f. d. furstehus mycket lägre än när ICOC grundades. Skandaler och tvister angående tronföljd har inte direkt hjälpt deras sak.

Registret är ändå ett omfattande och hederligt försök att reda ut vad som gäller för många utmärkelser med lång historia som fortfarande förlänas. För det bör man vara tacksam.

Länk till 2016 års register

1 kommentar

Under Ordnar