Etikettarkiv: Grundutbildningsmedaljen

Värnpliktsmedaljen återuppstår

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (FMvplSM) instiftades den 16 augusti 2002 som belöning för genomförd värnplikt, och lades vilande den 30 juni 2010 efter att värnplikten avskaffats. I och med att Försvarsmakten vid årsskiftet infört en längre och mer sammanhållen grundutbildning på 9-12 månader har överbefälhavaren beslutat att medaljen ska återuppstå som Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (FMGUSM).

Värnpliktsmedaljen

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj.

Den första kullen som nu muckar från GU NY kommer att bli de första att tilldelas den nya medaljen. De som genomförde frivillig grundutbildning fram till 2011 får skaffa medaljen på egen bekostnad. Därefter genomförd GMU berättigar inte till den. Tidigare utdelade eller införskaffade värnpliktsmedaljer räknas nu retroaktivt som FMGUSM, vilket bildar en fin kontinuitet.  Till det yttre sker inga förändringar. Medaljen är även fortsättningsvis av 8:e storleken i silver prydd med Försvarsmaktens heraldiska vapen.

Att värnplikt och grundutbildning belönas med samma medalj, trots att de skiljer sig i fråga om plikt och frivillighet motiveras på detta sätt i beslutet:

Försvarsmakten införde FMvplSM som ett synligt bevis för delaktighet i det samhällskontrakt som upprättats mellan stat och medborgare för rikets försvar. Oavsett om militär grundutbildning sker med pliktuttagning eller på frivillig väg så är det Försvarsmaktens uppfattning att utbildningen och den därpå följande plikten att tjänstgöra upp till 47 års ålder, i sig är tillräcklig för att staten tydligt ska visa erkänsla för individens insats för rikets militära försvar.

Sedan en tid tillbaka delar Försvarsmakten in sina utmärkelser i tre kategorier: Krigsdekorationer, Förtjänstmedaljer och Tjänstgöringsmedaljer. FMGUSM tillhör den tredje kategorin tillsammans med reservofficersmedaljen och den drygt ett år gamla GSS-medaljen. De tre bär devisen För rikets försvar.

6 kommentarer

Under Medaljer