Etikettarkiv: Värnpliktsmedaljen

Värnpliktsmedaljen återuppstår

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (FMvplSM) instiftades den 16 augusti 2002 som belöning för genomförd värnplikt, och lades vilande den 30 juni 2010 efter att värnplikten avskaffats. I och med att Försvarsmakten vid årsskiftet infört en längre och mer sammanhållen grundutbildning på 9-12 månader har överbefälhavaren beslutat att medaljen ska återuppstå som Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (FMGUSM).

Värnpliktsmedaljen

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj.

Den första kullen som nu muckar från GU NY kommer att bli de första att tilldelas den nya medaljen. De som genomförde frivillig grundutbildning fram till 2011 får skaffa medaljen på egen bekostnad. Därefter genomförd GMU berättigar inte till den. Tidigare utdelade eller införskaffade värnpliktsmedaljer räknas nu retroaktivt som FMGUSM, vilket bildar en fin kontinuitet.  Till det yttre sker inga förändringar. Medaljen är även fortsättningsvis av 8:e storleken i silver prydd med Försvarsmaktens heraldiska vapen.

Att värnplikt och grundutbildning belönas med samma medalj, trots att de skiljer sig i fråga om plikt och frivillighet motiveras på detta sätt i beslutet:

Försvarsmakten införde FMvplSM som ett synligt bevis för delaktighet i det samhällskontrakt som upprättats mellan stat och medborgare för rikets försvar. Oavsett om militär grundutbildning sker med pliktuttagning eller på frivillig väg så är det Försvarsmaktens uppfattning att utbildningen och den därpå följande plikten att tjänstgöra upp till 47 års ålder, i sig är tillräcklig för att staten tydligt ska visa erkänsla för individens insats för rikets militära försvar.

Sedan en tid tillbaka delar Försvarsmakten in sina utmärkelser i tre kategorier: Krigsdekorationer, Förtjänstmedaljer och Tjänstgöringsmedaljer. FMGUSM tillhör den tredje kategorin tillsammans med reservofficersmedaljen och den drygt ett år gamla GSS-medaljen. De tre bär devisen För rikets försvar.

6 kommentarer

Under Medaljer

Ny tjänstgöringsmedalj inom Försvarsmakten

Webbplatsen Medalj.nu gör skäl för sin devis att vara en ”komplett förteckning över världens släpspännen och medaljer”. Sedan några timmar tillbaka finns där en medalj – Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj – som instiftats i år men som mig veterligen inte gjorts offentlig någon annanstans på nätet.

Det är alltså en belöningsmedalj för personalkategorin gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) och tilldelas efter beslut efter förbandschef efter viss tjänstgöringsperiod enligt följande:

  • 4 år – bronsmedalj
  • 6 år – silvermedalj
  • 8 år – guldmedalj
  • 12 år – guldmedalj med tre kronor-spänne

Medaljen är av åttonde storleken (33 mm i diameter) och visar på åtsidan Försvarsmaktens heraldiska vapen inom en lagerkrans under devisen ”För rikets försvar”. Medaljbandet är blått med tre gula ränder, det mittersta lite bredare. Utförandet knyter an till Försvarsmaktens värnplikts- och reservofficersmedaljer från 2002. Den förra tilldelades efter fullgjord värnplikt med vissa betyg. Medaljdevisen är densamma.

Släpspännet

Släpspännet

Den nya medaljen tar upp traditionen från Svärdsmedaljen som instiftades 1850 av Oscar I som belöning till manskap efter 16 års tjänst. Den var också av åttonde storleken och i silver. Att motsvarande personalkategori idag ska tilldelas en guldmedalj efter halva den tiden ses dels som ett närmande mot internationell praxis, där utmärkelser delas ut för kortare tjänstetid och som en reaktion på Försvarsmaktens rekryteringsproblem.

Nya medaljer är nog inte hela lösningen på det problemet, men det Försvarsmakten inser är att synbar (och bärbar) uppskattning spelar roll och kan vara en del av lösningen. Det hoppas vi se mer av på andra håll.f

UPPDATERING:

Nu är det bekräftat. Överbefälhavaren fattade beslutet att instifta medaljen den 26 juni i år. Ute på förbanden håller man redan på att förbereda de första utdelningarna.

FMGSSS

1 kommentar

Under Medaljer