Försvarsmaktens instruktion för utmärkelser

Överbefälhavaren har fastställt Försvarsmaktens instruktion för utmärkelser som reglerar beslut om nominering till utmärkelser inom det offentliga belöningssystemet och utdelning av myndighetens egna medaljer. Med denna instruktion anpassas Försvarsmakten för det nya systemet, med möjlighet att nominera till t.ex. Svärdsorden, och bestämmelserna om myndighetens egna utmärkelser samlas i ett dokument.

Utmärkelser

Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd instiftades 2008 som belöning för insatser i strid eller under krigsliknande situationer. I praktiken har den utgjort Sveriges främsta tapperhetsdekoration eftersom regeringsmedaljerna För tapperhet i fält och För tapperhet till sjöss inte utdelats. Förtjänstmedaljen med svärd har delats ut till ett 20-tal personer i guld och ett 70-tal personer i silver, bland annat för insatser i Afghanistan och Mali. Den har vanligtvis överlämnats av kungen på veterandagen.

Inom det nya belöningssystemet har Svärdsordens krigskors (instiftat 1952 men aldrig utdelat) bytt namn till Svärdsordens militärkors och utgör numera Sveriges främsta utmärkelse för tapperhet. Det ska delas ut i valörerna guld, silver och brons efter beslut av kungen i ordenskapitlet efter förord av regeringen. Med anledning av detta har Försvarsmakten beslutat att lägga sin förtjänsmedalj med svärd vilande och istället nominera till militärkorset.

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid instiftades 2011 och kommer likt tidigare att delas ut av överbefälhavaren. Instruktionen innehåller detaljerade anvisningar om vilka skador och situationer som kvalificerar för medalj och vilka som inte gör det.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj har även kunnat delas ut utan svärd för förtjänstfulla insatser. Myndigheten bedömer nu att den kan ersättas med nomineringar till utmärkelser inom Kungl. Svärdsorden (militär personal) eller Kungl. Nordstjärneorden (civil personal), alternativt H. M. Konungens medalj eller någon av regeringens medaljer. Därför läggs även Försvarsmaktens förtjänstmedalj vilande, förutom vid dödsfall i tjänsten då den delas ut i guld.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med krans delas för särskilda förtjänster under insats.

Organisationsenheternas medaljer kvarstår som utmärkelser för lokala förtjänster, men instruktionen understryker att de inte får konkurrera med det officiella belöningssystemet och att alla gärningar ska prövas för eventuell nominering till Svärdsorden, Nordstjärneorden eller regeringens medaljer. Instruktionen innehåller bestämmelser för hur organisationsenheternas medaljer får utformas och utdelas.

Försvarsmaktens reservofficersmedalj instiftades 2003 och förändras på så vis att den från och med nu endast kommer att delas ut i guld efter 30 års anställning som reservofficer. Silvermedaljen läggs därmed vilande. Medaljen har tidigare delats ut vid anställningens upphörande i guld, för 20 års anställning eller mer, eller i silver, för kortare tids anställning.

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (instiftad 2002 som värnpliktsmedaljen), Försvarsmaktens medalj för rikets försvar (instiftad 2015), Försvarsmaktens medalj för internationella insatser (instiftad 1991) och Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (instiftad 2018) påverkas inte av beslutet.

Beredning och beslut

Vid varje organisationsenhet ska finnas en medaljberedning som behandlar förslag till belöningar. Det kan röra sig om allt från militärkorset till förbandsmedaljen. Alla anställda har lika rätt att nominera. Från de lokala medaljberedningarna skickas förslag till respektive försvarsgrensstab eller stridskraftsavdelning för ytterligare beredning och rangordning, varefter de skickas till överbefälhavarens medaljberedning.

ÖB:s medaljberedning består av tio ledamöter som företräder olika delar av myndigheten. Som ordförande fungerar en företrädare för Försvarsstabens HR-avdelning som utses av ÖB. Medaljberedningen går igenom inkomna nomineringar och lämnar ett förslag till ÖB som sedan fattar beslut om att antingen hemställa om en förläning inom det offentliga belöningssystemet eller att dela ut en av myndighetens egna medaljer.

Slutligen så tydliggör instruktionen att bärandetillstånd att bära utmärkelser till uniform kan meddelas både generellt samt personligen för vissa individer att bära en utmärkelse. Försvarsmaktens uniformsbestämmelser har ännu inte uppdaterats efter förändringarna i belöningssystemet.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s