Etikettarkiv: Prins Eugen-medaljen

”En stor förbistring synes råda” – boutoner och rosetter

I mindre formella sammanhang, då ordnar och medaljer varken bärs i original eller miniatyr, kan man istället bära en liten bouton (ordensknapp) eller rosett. Vid riksmötets öppnande brukar till exempel kungen och prinsarna bära en bouton i Serafimerordens ljusblå band på på kavajslaget. Andra bär en medaljrosett för att visa att de mottagit en officiell medalj.

Bouton med norska Lejonordens kraschan i mitten som tillhört en svensk kunglighet. Tidigt 1900-tal.

Under 1800-talet, och en bra bit in på 1900-talet, var boutonerna och rosetterna inte officiella utan något man beställde privat. I regel markerade bouton kommendörsgrad inom en orden medan rosett visade riddargrad, minnestecken eller medalj. Inom dessa ramar kunde de konstrueras tämligen fritt och sättas ihop av banden från flera olika utmärkelser. I en sådan kombinerad bouton eller rosett kunde en kraschan eller ett ordenstecken i miniatyrformat kunde fästas på dem för att visa vilken som var den högsta ordensgraden.

Robert Wållgrens medaljrosetter, läs mer om dem här.

1943 skrev Ernst Areen och Sten Lewenhaupt ett förslag om systematisering i andra upplagan av deras bok När och hur böra ordnar bäras ”[e]när en stor förbistring synes råda med avseende å dessa knappars utseende och färgsammansättning”. Ett reviderat förslag presenterades i den tredje upplagan från 1953. Inget av dem slog igenom helt. Under andra halvan av 1900-talet upphörde bruket med sammansatta boutoner och rosetter.

Bouton med silvervingar för kommendör av rumänska Kronorden, läs mer här.

Efter 1975 började Nordstjärneorden förlänas med tillhörande bouton enligt ett internationellt system. Kommendör med stora korset får en bouton med två underliggande tvärband (”vingar”) av guld, kommendör av 1. klass en bouton med en guld- och en silvervinge, kommendör en bouton med silvervingar, riddare av 1. klass en enkel bouton och riddare ett ”clips” (se bild nedan).

2,35 millimeter brett band, ”clips”, för riddare av franska Hederslegionen.

För riddare av Serafimerorden användes tidigare en bouton motsvarande den för kommendör med stora korset, men 2015 övergick man till en äldre större modell utan vingar och med ett gyllene serafhuvud. Riddare av Carl XIII:s orden har haft olika slags boutoner, bland annat en med silvervingar. Ordens insignier är halskors och bröstkors så den kan sägas motsvara kommendör av 1. klass. Samma typ av insignier har svenska Johanniterorden vars rättsriddare bär bouton med silvervingar medan riddaren bär en enkel bouton.

H. M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med Serafimerordens band med tillhörande (enkel) rosett.

Med H. M. Konungens medalj följer en liten rosett i antingen serafimerblått eller högblått band. Jag tycker mig ha sett en särskild rosett med de bakre bandändarna kluvna och utstickande för medalj av 12:e storleken om halsen, till skillnad från den enkla rosett som hör till medaljerna av 8:e och 5:e storlekarna som bärs på bröstet. Även med Prins Carl- och Prins Eugen-medaljerna följer en enkel rosett i medaljbandet.

Med de kungliga utmärkelserna som förebild hade man kunnat tro att ett system stabiliserat sig för alla svenska utmärkelser: boutoner för ordnar med vingar för kommendörsgrader (clips för riddargraden) och rosetter för medaljer. I verkligheten råder dock det omvända:

Den som innehar medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst kan köpa en en bouton hos Svenska Medalj eller en butong (sic!) av Sporrong. Även innehavarna av Försvarets materielverks förtjänstmedalj kan bära bouton, medan de som fått Säkerhetspolisens förtjänstmedalj får bära clips. Kungl. Patriotiska sällskapets medaljer har även de clips som man kan läsa mer om i Jonar242:s inlägg här.

4 kommentarer

Under Bärande

Rekord i Eugen-medaljer

Eugenmedaljen.jpg

Eugen-medaljen. Foto: kungahuset.se

När målarprinsen Eugen fyllde 80 år 1945 instiftade Gustaf V en ny belöningsmedalj i hans ära att delas ut för framstående konstnärlig gärning. Den bär än idag prins Eugens bild och tilldelas framstående konstnärer inom det bildande området – alltså målare, skulptörer och arkitekter m. fl. Den avlastade därmed medaljen Litteris et Artibus som återgick till en mer litterär och musikalisk inriktning.

Prins Eugen själv hade förslagsrätt och namnen på mottagarna tillkännages på hans födelsedag. 1945 delades medaljen ut till elva mottagare, däribland Ivar Tengbom, Carl Milles och Carl Malmsten. Det bestämdes att medaljen därefter inte skulle delas ut till fler än tre framstående konstnärer om året. I samband med en nordisk utställning på Liljevalchs 1947 utökades detta med högst en person från var och en av de nordiska länderna.

Denna begränsning i antal, som gjort medaljen mycket exklusiv, har hållits strängt i alla år. Fram till idag. Då överlämnade kung Carl Gustaf medaljen till hela sju personer, varav fyra unga svenska arkitekter, vilket motiverades som ”ett erkännande av att arkitektarbete alltsomoftast är kollektivt, där inte alltid någon enskild ‘stjärnarkitekt’ kan pekas ut. I år ges medaljen till fyra stjärnor!” De fyra startade 2002 byrån Marge Arkitekter och ligger bakom flera prisbelönta projekt. Bland annat terminalerna på Strömkajen i Stockholm mitt emot slottet. Kungen måste ha blivit mycket imponerad över den nya utsikten.

Läs mer på kungahusets hemsida.

 

 

Lämna en kommentar

Under Belöningsmedaljer