Etikettarkiv: Tjänstgöringsmedaljen

En klapp på axeln

På många arbetsplatser samlas man traditionellt i kyrkan för en högtidlig julavslutning. Flera arbetsgivare fortsätter en lång svensk tradition genom att utnyttja kyrkorummet för en medaljeringsceremoni, vilket rapporterats om från olika delar  landet.

Försvarsmaktens nya tjänstgöringsmedalj För rikets försvar har denna månad fått sina första innehavare bland de gruppchefer, soldater och sjömän som tjänstgjort i fyra år och därmed gjort sig förtjänta av medaljen i brons. Bland annat på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.

På Livgardet i Stockholm har man dessutom delat ut Överkommendantens förtjänstmedalj i silver till flitiga högvaktsdeltagare, och på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad den egna förtjänstmedaljen till Elin Redmo för en livräddande insats.

Utöver militären hör polisen till de flitiga medaljutdelarna. Polisen i Östersund har delat ut sin medalj Tack för god insats för både livräddning och gott polisarbete.

Det är gott att se att goda gärningar och hårt arbete inte går ouppmärksammat!

GOD JUL!

Lämna en kommentar

Under Belöningsmedaljer

Ny tjänstgöringsmedalj inom Försvarsmakten

Webbplatsen Medalj.nu gör skäl för sin devis att vara en ”komplett förteckning över världens släpspännen och medaljer”. Sedan några timmar tillbaka finns där en medalj – Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj – som instiftats i år men som mig veterligen inte gjorts offentlig någon annanstans på nätet.

Det är alltså en belöningsmedalj för personalkategorin gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) och tilldelas efter beslut efter förbandschef efter viss tjänstgöringsperiod enligt följande:

  • 4 år – bronsmedalj
  • 6 år – silvermedalj
  • 8 år – guldmedalj
  • 12 år – guldmedalj med tre kronor-spänne

Medaljen är av åttonde storleken (33 mm i diameter) och visar på åtsidan Försvarsmaktens heraldiska vapen inom en lagerkrans under devisen ”För rikets försvar”. Medaljbandet är blått med tre gula ränder, det mittersta lite bredare. Utförandet knyter an till Försvarsmaktens värnplikts- och reservofficersmedaljer från 2002. Den förra tilldelades efter fullgjord värnplikt med vissa betyg. Medaljdevisen är densamma.

Släpspännet

Släpspännet

Den nya medaljen tar upp traditionen från Svärdsmedaljen som instiftades 1850 av Oscar I som belöning till manskap efter 16 års tjänst. Den var också av åttonde storleken och i silver. Att motsvarande personalkategori idag ska tilldelas en guldmedalj efter halva den tiden ses dels som ett närmande mot internationell praxis, där utmärkelser delas ut för kortare tjänstetid och som en reaktion på Försvarsmaktens rekryteringsproblem.

Nya medaljer är nog inte hela lösningen på det problemet, men det Försvarsmakten inser är att synbar (och bärbar) uppskattning spelar roll och kan vara en del av lösningen. Det hoppas vi se mer av på andra håll.f

UPPDATERING:

Nu är det bekräftat. Överbefälhavaren fattade beslutet att instifta medaljen den 26 juni i år. Ute på förbanden håller man redan på att förbereda de första utdelningarna.

FMGSSS

1 kommentar

Under Medaljer