Etikettarkiv: S:t Eriksmedaljen

Jonas Gardell m. fl. får kommunmedalj

Även kommuner delar ut medaljer till sina förtroendevalda, anställda och förtjänta medborgare. I veckorna har Stockholm, Landskrona och Helsingborg tillkännagivit vilka som ska hedras med kommunala medaljer.

Eriksmedaljen (2)

S:t Eriksmedaljen.

S:t Eriksmedaljen är Stockholms stads utmärkelsetecken. Den instiftades 1938 och är den äldsta kommunala medalj som fortfarande delas ut. Medaljens band är speciellt eftersom det är broderat med stjärnor. Formgivaren är ingen mindre än stadshusets arkitekt Ragnar Östberg som också var en av de första mottagarna.

Idag delas medaljen ut till stadens förtroendemän efter 20 år och anställda efter 30 år. Därutöver kan medaljen tilldelas ”förtjänta Stockholmare” vilka 2016 är: Lars Epstein, Hédi Fried, Jonas Gardell, Gudrun Sjödén, Niklas Strömstedt och Ilon Wikland. Medaljen överlämnas på Eriksdagen den 18 maj.

Helsingborgsmedaljen2

Helsingborgsmedaljen.

Helsingborgsmedaljen, instiftad 1949, utdelad för synnerliga insatser för Helsingborg. Även denna medalj är utformad av en lokal arkitekt, Gustav Wilhelmsson Widmark, som prytt den med lokala landmärken som Kärnan och Mariakyrkan. Sedan 1983 utdelas den bara vart tredje år, vilket gör utdelningen särskilt speciell. I år slog nomineringarna rekord. Helsingborgarna hade skickat in 200 namn till kommunfullmäktiges presidium att välja mellan. Det blev i slutändan tio mottagare: Anders Hjelmberg, Lars Holmström, Ulla Ingers, Rune Isaksson, Tomas Nordbäck, Kaj Stenberg, Jerker Swanstein, Kjell-Arne Welin, Marianne Wittgren och Carin Wredström.

Slutligen kommer Landskrona stads hedersmedalj att tillfalla Jonas Hansson som tack för att han bevarat och utvecklat stadens anrika varvsindustri. Medaljen instiftades 1969 och tilldelas årligen en (undantagsvis två eller tre) förtjänta kommuninvånare. Medaljen pryds av stadsvapnet.

Lämna en kommentar

Under Kommunmedaljer

Medaljtillverkaren Sporrong 350 år

Den 6 februari 1666 bildades gördelmakareämbetet (”skrået”) i Stockholm av fyra metallhantverkare. Den främste av dem, Henrik Grau, startade upp en verkstad för metallarbeten som efter många namn- och ägarbyten 1842 övertogs av gesällen Carl Claes Sporrong. Denne lyckades expandera verksamheten markant genom att bli leverantör av knappar till de nya statliga verken. Sporrong började då även tillverka medaljer och fick hedersuppdraget att göra medaljerna för OS i Stockholm 1912.

Olympisk medalj

Sporrongs medalj till de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Idag är Sporrong hovleverantör och levererar bl. a. medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst som delas ut efter 30 års statlig anställning, samt Norges främsta utmärkelse, Krigskorset med svärd. Dessutom har man, femtio år efter att verkstäderna flyttade från Stockholm, fortfarande uppdraget att gjuta Stockholms S:t Eriksmedalj. Även Norrköpings S:t Olofsmedalj tillverkas av Sporrong.

Under 1900-talet var Sporrong ledande inom medaljtillverkningen i Sverige vid sidan av Myntverket. Idag sker själva tillverkningen i Finland och Estland. Sporrong har förtroendet från många länder, kommuner och privata sammanslutningar att tillverka deras utmärkelser. Det finns mycket att fira på AB Sporrong som idag firar 350 år.

 

Lämna en kommentar

Under Medaljer