Kategoriarkiv: Kommunmedaljer

Förtjänsttecken på Göteborgs 400-årsdag

Idag firar Göteborg 400-år. Den 4 juni 1621 utfärdade Gustav II Adolf nämligen den nya stadens privilegiebrev. Idag högtidlighålls jubiléet under pandemianpassade former och ett mer storslaget firande kommer att äga rum 2023. Den 4 juni är också traditionellt den dag då Göteborgs stads förtjänsttecken delas ut. En tradition från 1948.

Förtjänsttecknet utformades av göteborgsarkitekten Ragnar Ossian Swensson. Det består av Göteborgs stadsvapen i guld, silver och emalj inom en gyllene eklövskrans. Tecknet bärs ett band med stadens färger: blått med tre vita ränder. Utifrån Swenssons kompositionsskiss modellerades tecknet av skulptören Åke Hammarberg och tillverkades sedan av Sporrong & Co i 18 karats guld.

Enligt de äldsta bestämmelser som fastställdes den 29 april 1948 skulle förtjänsttecknet delas ut efter beslut av av stadsfullmäktiges presidium till:

kommunala förtroendemän och förutvarande förtroendemän hos staden samt i stadens tjänst anställda eller förut anställda personer, under förutsättning att de därav gjort sig särskilt förtjänta.

Enligt beslut av Göteborgs stadsfullmäktiges presidium må förtjänsttecknet tilldelas jämväl annan därav förtjänt person.

De första mottagarna

Den första utdelningen ägde rum den 4 juni 1948 i stora börssalen. Inte mindre än 45 göteborgare fick motta förtjänsttecknet ur stadsfullmäktiges ordförande Ernst Jungens hand. Bland dem hittar man titlar som grosshandlare, skådespelare, spårvägsman och sjuksköterska. Alltså ett ganska brett urval. Att endast fem av dem var kvinnor föranledde dock kritik i pressen.

En av de första mottagarna var arkitekten Swensson som tog emot tecknet med orden:

R. O. Swensson har sin signatur på ett flertal byggnadsverk i Göteborg. Han har sysslat mycket med skolungdomens och de sjukas byggnadsfråga. Redan detta säger något väsentligt om honom. Han har givit stadens förtjänsttecken dess utformning. R. O. Swensson, Ni har vunnit våra hjärtan. Tag vår hyllning för banbrytande insatser.

Till skillnad från Sankt Eriksmedaljen blev Göteborgs förtjänsttecken aldrig en utmärkelser för lång och trogen tjänst (trots att bestämmelserna uttryckligen nämner förtroendemän och anställda). Istället har medaljen delats ut till ”annan därav förtjänt person”, sedan 50-talet på drygt tio personer årligen. Traditionen med överlämning på Börsen den 4 juni har behållits in i våra dagar.

Modernisering

På Göteborgs kommuns webbplats står att läsa ”År 2017 moderniserades utmärkelsen för att bättre passa vår tid”. Bland annat ändrades kriterierna så att förtjänsttecknet ska tilldelas för ”extraordinära gärningar och ett personligt engagemang för göteborgssamhällets utveckling”.

Vid samma tid börjar man omnämna förtjänsttecknet som ett ”märke” och det finns bilder på tecknet som antyder att det inte längre delats ut med band, något som vore oerhört tråkigt. Bättre då att komplettera tecknet från 1948 med en nål i mindre utförande som kan bäras till vardags.

2021 års mottagare är sex till antalet: Lars-Gunnar Andersson (professor emeritus i modern svenska), Peter Apelgren, (konstnär och komiker), Katarina Malmer (tv-producent), Anna Mannheimer, (radio- och TV-personlighet), Kenneth Odéus, (VS Göteborgs Köpmannaförbund) och Pernilla Svebo (styrelseordförande Vägen Ut! kooperativen). Därmed har förtjänsttecknet delats ut till totalt 976 personer.

Lämna en kommentar

Under Kommunmedaljer

Medaljmiddag i Eskilstuna

Eskilstuna kommuns medalj 2

Eskilstuna kommuns förtjänstmedalj.

Igår var det medaljmiddag på stadshuset i Eskilstuna. Kommunfullmäktiges ordförande överlämnade kommunens egen förtjänstmedalj För gagnerik gärning till sex mottagare, samtliga från Torshälla som i år firar 700 år. En medaljdelegation, bestående av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, beslutar varje år om utdelning av medaljen till personer som:

genom minnesvärda insatser hedrat kommunen, osjälviskt verkat för dess bästa eller eljest av särskilda skäl anses förtjänta av denna utmärkelse.

Den nuvarande medaljen instiftades 1971 som en fortsättning på den medalj som delats ut av Eskilstuna stad sedan 1951.

Eskilstuna kommuns medalj

Den äldre medalje.

Den äldre medaljen var formgiven av skulptören Axel Wallenberg och har en ovanlig form. Den visar två figurer som symboliserar stadens handel och industri. Den ene sittande med merkuriestav och lagerkvist, den andre stående med slägga och mejsel. Högst upp syns en hammare med ett städ som syftar på kommunvapnet och som döljer den ofta så tråkiga ringen. En stilig detalj.

Efter sammanslagningen 1971 fortsatte man använda medaljen. I början av 2000-talet tog medaljen dessvärre slut hos Sporrongs där den präglats sedan 50-talet och man fick ta fram en ny. I den nya medaljen finns kommunvapnet med bl. a. Klosters kyrka och ett antal andra bilder som jag inte lyckas urskilja. Det tidigare röd-vit-blå bandet, som är kommunvapnets färger, byttes samtidigt ut mot ett blå-gult.

2 kommentarer

Under Kommunmedaljer

Snåla inte med medaljerna

380207179

Uppsala kommuns medalj.

Sedan 1947 håller Uppsala kommun en gång om året en middag på Uppsala slott där medaljer och armbandsur delas ut för 25 års anställning. Medaljen instiftades samma år och bär inskriften För gagnelig gärning. Sedan 2015 går det även att välja ett värdebevis som kan lösas in mot konst, konsthantverk, smycken eller en cykel. För att gåvorna skulle vara likvärdiga angavs att värdet skulle motsvara armbandsurets. För närvarande ligger det på 6 000 kr.

Tanken om likvärdighet gällde tydligen inte medaljen. Tvärtom. Sedan 2015 tillverkas den inte längre i guld utan av förgyllt silver. Guldlagret på en förgylld medalj slits så den kan se rätt trist ut efter ett par år. Kommunen sänkte dock sin kostnad från 4 000 till 900 kr. Det kan jämföras med Kungl. Patriotiska sällskapets medaljer som kostar 7 500 – 9 000 kr.

kjerstin_dellert_theater_jubilee_2016

Kerstin Dellert med en förgylld medalj (vänster) och en av guld (höger).

Till Upsala Nya Tidning säger en av de ansvariga för beslutet att man ville spara pengar vilket denne ”i efterhand skäms litet för”. När det uppdagades hur mycket man sparat på de trotjänare som valt medalj var det fler som skämdes och kompensation erbjöds i form av ett gåvokort på 4 000. Flera av mottagarna tog illa vid sig. En socialsekreterare säger till UNT att hon helst tagit emot guldmedaljen från första början.

Att hedra långvarig och trogen tjänst med en medalj eller gåva är en gammal tradition i Sverige. Jag har själv sett stoltheten och tacksamheten hos dem som hedrats på det sättet. En positiv känsla som sprider sig även till kollegor och familj. I det här fallets utbyttes det dock mot sårade känslor och dessutom högre kostnader.

Många arbetsgivare är måna om att det finns något för alla. Det hedrar dem. Redan på 1700-talet erbjöd Patriotiska sällskapet vid sidan av sina medaljer även hattkedjor och snusdosor av silver. Men man får inte glömma bort att det fortfarande finns många som värdesätter en medalj – själva sinnebilden för uppskattning. Den statliga medaljen För nit och redlighet är t. ex. mer populär idag än den var för 40 år sedan. Då valde 2 % den istället för armbandsur. Idag finns ännu fler alternativ men ändå väljer 18 % medaljen.

Uppsala kommun ska nu se över metallen i sina medaljer, och andra arbetsgivare bör ha i åtanke att inte underskatta guldmedaljen – den klassiska hedersbevisningen för långvarig och trogen tjänst.

5 kommentarer

Under Kommunmedaljer

Jonas Gardell m. fl. får kommunmedalj

Även kommuner delar ut medaljer till sina förtroendevalda, anställda och förtjänta medborgare. I veckorna har Stockholm, Landskrona och Helsingborg tillkännagivit vilka som ska hedras med kommunala medaljer.

Eriksmedaljen (2)

S:t Eriksmedaljen.

S:t Eriksmedaljen är Stockholms stads utmärkelsetecken. Den instiftades 1938 och är den äldsta kommunala medalj som fortfarande delas ut. Medaljens band är speciellt eftersom det är broderat med stjärnor. Formgivaren är ingen mindre än stadshusets arkitekt Ragnar Östberg som också var en av de första mottagarna.

Idag delas medaljen ut till stadens förtroendemän efter 20 år och anställda efter 30 år. Därutöver kan medaljen tilldelas ”förtjänta Stockholmare” vilka 2016 är: Lars Epstein, Hédi Fried, Jonas Gardell, Gudrun Sjödén, Niklas Strömstedt och Ilon Wikland. Medaljen överlämnas på Eriksdagen den 18 maj.

Helsingborgsmedaljen2

Helsingborgsmedaljen.

Helsingborgsmedaljen, instiftad 1949, utdelad för synnerliga insatser för Helsingborg. Även denna medalj är utformad av en lokal arkitekt, Gustav Wilhelmsson Widmark, som prytt den med lokala landmärken som Kärnan och Mariakyrkan. Sedan 1983 utdelas den bara vart tredje år, vilket gör utdelningen särskilt speciell. I år slog nomineringarna rekord. Helsingborgarna hade skickat in 200 namn till kommunfullmäktiges presidium att välja mellan. Det blev i slutändan tio mottagare: Anders Hjelmberg, Lars Holmström, Ulla Ingers, Rune Isaksson, Tomas Nordbäck, Kaj Stenberg, Jerker Swanstein, Kjell-Arne Welin, Marianne Wittgren och Carin Wredström.

Slutligen kommer Landskrona stads hedersmedalj att tillfalla Jonas Hansson som tack för att han bevarat och utvecklat stadens anrika varvsindustri. Medaljen instiftades 1969 och tilldelas årligen en (undantagsvis två eller tre) förtjänta kommuninvånare. Medaljen pryds av stadsvapnet.

Lämna en kommentar

Under Kommunmedaljer