Svenska ordnar och medaljer

Svenska ordnar, medaljer och övriga utmärkelser delas in tolv grupper.

A. Kungliga Serafimerorden

 1. Kungliga Serafimerorden (1748)
  • riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (RoKavKMO)
  • ledamot och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (LoKavKMO)

B. Krigsdekorationer

 1. Riddarevärdigheter med Kungl Svärdsordens stora kors (1788)
  • riddare med stora korset av första klassen (RmstkSO1kl)
  • riddare med stora korset (RmstkSO)
 2. För tapperhet i fält (1789)
  • guldmedalj (GMtf)
  • silvermedalj (SMtf)
 3. För tapperhet till sjöss (1789)
  • guldmedalj (GMts)
  • silvermedalj (SMts)
 4. Svärdsordens krigskors (1952)
  • 1:a klassen, guld (SOKrk1kl)
  • 2:a klassen, silver (SOKrk2kl)
  • 3:e klassen, brons (SOKrk3kl)

C. Kungliga minnestecken

 1. Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen (1948)
  • GV:sJmtII
 2. Gustaf VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen (1967)
  • GVIA:sMM
 3. Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen (2016)
  • CXVIG:sJmtIII
 4. Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 40-års regeringsjubileet (2013)
  • CXVIG:sJmtII
 5. Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 50-årsdagen (1996)
  1. CXVIG:sJmt
 6. Minnesmedalj med anledning av kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop (2010)
  1. VD:sBMM

D. I hovprotokollet förlänade kungliga medaljer

 1. Serafimermedaljen (1748)
  • SerafGM
 2. H. M. Konungens medalj
  • i guld av 12:e storleken med kedja (Kon:sGM12mkedja)
  • i guld av 12:e storleken med Serafimerordens band (Kons:GM12mserafb)
  • i guld av 12:e storleken med högblått band (Kon:sGM12)
  • i guld av 8:e storleken med Serafimerordens band (Kon:sGM8mserafb)
  • i guld av 8:e storleken med band om halsen (Kon:sGM8mhb)
  • i guld av 8:e storleken (Kon:sGM8)
  • i guld av 5:e storleken (Kon:sGM5)
  • i silver av 8:e storleken (Kon:sSM8)
 3. Litteris et artibus (1853)
  • i guld (GMleta)
 4. Prins Eugen-medaljen (1945)
  • i guld (EugGM)
 5. Prins Carl-medaljen (1946)
  • i guld (CarlGM)

E. De kungliga riddarordnarna

 1. Kungliga Serafimerorden
 2. Kungliga Svärdsorden (1748)
  • kommendör med stora korset (KmstkSO)
  • kommendör av 1:a klassen (K1klSO)
  • kommendör (KSO)
  • riddare av 1:a klassen (RSO)
  • ledamot av 1:a klassen (LSO)
  • riddare (RSO2kl)
  • ledamot (LSO2kl)
  • svärdstecknet (Svm)
 3. Kungliga Nordstjärneorden
  • kommendör med stora korset (KmstkNO)
  • kommendör av 1:a klassen (K1klNO)
  • kommendör (KNO)
  • riddare av 1:a klassen (RNO1kl)
  • ledamot av 1:a klassen (LNO1kl)
  • riddare (RNO)
  • ledamot (LNO)
 4. Kungliga Vasaorden
  • kommendör med stora korset (KmstkVO)
  • kommendör av 1:a klassen (K1klVO)
  • kommendör (KVO)
  • riddare av 1:a klassen (RVO)
  • ledamot av 1:a klassen (LVO)
  • riddare (RVO2kl)
  • ledamot (LVO2kl)
  • vasatecknet
 5. Kungliga Carl XIII:s orden (1811)
  • riddare (RCXIII:sO)
  • ledamot (LCXIII:sO)

D. Ordensmedaljer

 1. Serafimermedaljen
 2. Svärdsmedaljen (1850)
  • i silver av 8:e storleken (SvM)
 3. Nordstjärnemedaljen (1986)
  • i guld av 8:e storleken (NOGM)
 4. Vasamedaljen (1895)
  • i guld av 8:e storleken (VGM8)
  • i guld av 5:e storleken (VGM5)
  • i silver av 8:e storleken (VSM8)
  • i silver av 5:e storleken (VSM5)

E. Regeringens medaljer

 1. Illis quorum meurere labores (1785)
  • i guld av 18:e storleken med kedja (GMiq18mkedja)
  • i guld av 12:e storleken (GMiq12)
  • i guld av 8:e storleken (GMiq8)
  • i guld av 5:e storleken (GMiq5)
 2. För berömliga gärningar (1832)
  • i guld av 8:e storleken (GMbg8)
  • i guld av 5:e storleken (GMbg5)
  • i silver av 8:e storleken (SMbg8)
 3. Sui memores alios fecere merendo (1805)
  • i guld av 8:e storleken (GMsm8)
  • i guld av 5:e storleken (GMsm5)
  • i silver av 8:e storleken (SMsm8)
 4. För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid (1941)
  1. i guld av 5:e storleken (GMmors)
 5. För nit och redlighet i rikets tjänst (1803)
  1. i guld av 6:e storleken (GMnor)
 6. För medborgerlig förtjänst (1832)
  • i guld av 18:e storleken med kedja (GMmf18mkedja)
  • i guld av 12:e storleken (GMmf12)
  • i guld av 8:e storleken (GMmf8)
  • i guld av 5:e storleken (GMmf5)
  • i silver av 8:e storleken (GMmf8)
 7. För långvarig och trogen tjänst
 8. För omsorgsfull renvård

1. OFFICIELLA UTMÄRKELSER

 • Grupp A. Kungliga Serafimerorden
 • Grupp B. Krigsdekorationer
 • Grupp C. Kungliga minnestecken
 • Grupp D. I hovprotokollet förlänade kungliga medaljer
 • Grupp E. De kungliga riddarordnarna
 • Grupp F. Ordensmedaljer
 • Grupp G. Av regeringen utdelade kungliga medaljer
 • Grupp H. I hovprotokoll förlänade medaljer (av engångskaraktär)
 • Grupp I. Övriga officiella medaljer

2. HALVOFFICIELLA UTMÄRKELSER

 • Grupp J. Halvofficiell orden
 • Grupp K. Halvofficiella medaljer
 • Grupp L. Övriga medaljer och förtjänsttecken