Svenska ordnar och medaljer

Svenska ordnar, medaljer och övriga utmärkelser delas in tolv grupper.

1. OFFICIELLA UTMÄRKELSER

 • Grupp A. Kungliga Serafimerorden
 • Grupp B. Krigsdekorationer
 • Grupp C. Kungliga minnestecken
 • Grupp D. I hovprotokollet förlänade kungliga medaljer
 • Grupp E. De kungliga riddarordnarna
 • Grupp F. Ordensmedaljer
 • Grupp G. Av regeringen utdelade kungliga medaljer
 • Grupp H. I hovprotokoll förlänade medaljer (av engångskaraktär)
 • Grupp I. Övriga officiella medaljer

2. HALVOFFICIELLA UTMÄRKELSER

 • Grupp J. Halvofficiell orden
 • Grupp K. Halvofficiella medaljer
 • Grupp L. Övriga medaljer och förtjänsttecken